H?llbarhet

#ellosactionlist
Det finns s? mycket att g?ra f?r att skapa nya, h?llbara konsumtionsm?nster. Vi p? Ellos st?ller h?ga krav p? oss sj?lva och det har du som kund ocks? r?tt att g?ra. D?rf?r har vi gjort en lista ?ver v?ra m?l - vissa ?r l?ngsiktiga och andra ?r l?ttare att genomf?ra. Vi ?r ?dmjuka inf?r det faktum att det kommer att ta tid och att vi beh?ver vara konsekventa i v?ra handlingar. H?r ?r v?ra m?l i jobbet f?r en b?ttre framtid

Responsible role models
Vi vill alltid v?rna om kvinnan och den kvinnliga kroppen p? ett ansvarsfullt s?tt. Vi ska anv?nda modeller som visar p? olikhet i kroppar, hudf?rg och utseende. Vi ska aldrig retuschera bilderna s? att kroppar eller utseende justeras. Vi ska ta st?llning f?r j?mst?lldhet och kvinnliga r?ttigheter.

Simply sustainable
Vi vill s?tta tydliga m?ls?ttningar kring h?llbara material i Ellos egna kollektioner.

Treat our transports
Vi ska klimatkompensera alla bolagets transporter och tydlig redovisa vart pengarna g?r.

Plastic not so fantastic
V?rt m?l ?r att ta bort all eng?ngsplast i samtliga led innan 2025.

Keep score
Vi ska redovisa varje produkts p?verkan p? klimatet utifr?n ett scorecard innan 2022.

We care for You and our Planet


L?s alla v?ra checklistorTREAT YOUR PRODUCTS - TREAT YOUR SELF - TREAT YOUR PLANET