Ellos.se
Varukorg

#yesellos

#yesellos
Vi ?lskar att se hur snyggt kunder anv?nder v?ra produkter! S? mycket, att vi vid tillf?llen vill anv?nda dessa i marknadsf?ringssyfte i v?ra egna kanaler. Antingen f?r att publicera v?r sajt, i sociala medier s?som Instagram, Facebook och Snapchat, eller i e-mail, nyhetsbrev och via butikskommunikation i v?ra fantastiska konceptbutiker. Givetvis med godk?nnande fr?n v?ra kunder! Genom att l?gga till hashtaggen #yesellos, godk?nner du f?ljande: Du ger Ellos AB (org. nummer: 556044-0264) en icke-exklusiv och global licens till att anv?nda samtliga bilder som du har taggat med #yesellos till att anv?ndas i marknadsf?ringssyfte i samtliga kommunikationskanaler.

H?rmed intygar du att:
1. Ellos ?ger alla r?ttigheter till dina bilder!
2. Du har till?telse fr?n alla eventuella personer som syns i dina bilder att ?verl?ta r?ttigheterna.
3. Ellos inte kommer att kr?nka n?gon tredje parts r?ttigheter eller strida mot n?gon lag.

H?rmed befriar du Ellos fr?n alla skyldigheter att betala dig f?r anv?ndning av dina bilder och f?r de immateriella r?ttigheterna till dem i samband med ovan beskrivna anv?ndningsformer. H?rmed befriar du och accepterar att h?lla Ellos och alla personer som handlar f?r Ellos r?kning skadel?sa f?r alla eventuella anspr?k, krav och ansvarsskyldigheter oavsett art, i samband med anv?ndningen av bilderna enligt ovanst?ende beskrivning! Genom att anv?nda hashtaggen #yesellos, godk?nner du att du har l?st och f?rst?tt ovanst?ende villkor. Du ?r alltid v?lkommen att kontakta v?r kundservice vid fr?gor ang?ende detta. Du hittar oss p? ellos.se.
Ans?k om l?n ?
Mer info ?
单身男女 高清完整版电影