EllosSE
Varukorg
Produktion

Sociala arbetsvillkor

F?r s?v?l oss som f?r v?ra kunder ?r det viktigt att Ellos produkter tillverkas i fabriker med goda arbetsf?rh?llanden. D?r det r?der respekt f?r m?nniska och milj?. F?r detta har vi etablerat en uppf?randekod baserad p? standarden Initiative Clause Social, ICS, som omfattar barnarbete, tvingande arbetskraft, diskriminering, r?ttighet att tillh?ra fackf?rbund, l?ner, f?rm?ner, h?lsa, arbetss?kerhet och milj?.

Alla nya leverant?rer m?ste signera dessa etiska koder och intyga att de arbetar aktivt med att uppr?tth?lla dem. F?r att s?kerst?lla detta efterstr?var Ellos ett n?ra samarbete med samtliga leverant?rer. D?rtill genomf?r v?r st?rsta samarbetspartner Kering Group Sourcing, KGS, regelbundet inspektioner och uppf?ljningar hos fabrikerna. F?r samarbetspartners utanf?r KGS genomf?r vi granskningar och uppf?ljningar via Bureau Veritas.

Sedan 2016 ?r Ellos ocks? medlemmar i Accord Bangladesh, en oberoende ?verenskommelse mellan varum?rken och fabriker. Tillsammans arbetar medlemmarna f?r en s?ker och trygg arbetsmilj? i Bangladesh.

Ans?k om l?n ?
Mer info ?
单身男女 高清完整版电影