Fr?gor & svar - inom h?llbarhet - Ellos.se
Varukorg

Fr?gor & svar

V?rt ansvar

P? Ellos ?r vi m?na om milj?n och det sociala ansvaret. Vi jobbar dagligen med att minimera v?r milj?p?verkan i alla v?ra led. Det ?r en omfattande p?g?ende process med stora utmaningar som kr?ver kreativa l?sningar, engagemang och samarbete. Vi har som vision att bedriva v?r verksamhet p? ett h?llbart s?tt ur den ekonomiska, sociala och milj?m?ssiga aspekten, d?r v?ra produkter tillverkas och hanteras med omtanke f?r m?nniskor och milj?. Vi f?rs?ker ?stadkomma detta b?de i v?r egen verksamhet och genom kontinuerliga dialoger och granskningar av v?ra leverant?rer. Vi ?r involverade i olika projekt och samarbeten som avspeglar v?ra v?rderingar och visioner om en h?llbar framtid.

Milj?p?verkan

Ansvar i produktion

Kl?der och kvalitet

Ans?k om l?n ?
Mer info ?
单身男女 高清完整版电影