Samh?llsengagemang - Ellos.se
Varukorg

Samh?llsengagemang

Vi vill vara drivande f?r en ?kad h?llbarhet inom de omr?den d?r vi arbetar. B?st m?jlighet till framg?ng tror vi finns genom samarbeten. P? s? vis kan vi skapa l?ngsiktiga och h?llbara ?verenskommelser som p?verkar branschen som helhet. Nedan finns n?gra av de samarbeten och avtal som vi ?r en del av.

BCI

BCI – Better Cotton Initiative

Better Cotton Initiative (BCI) ?r ett v?rldsomfattande, icke-vinstdrivande program som utbildar bomullsodlare och sprider principer f?r mer h?llbar och resurseffektiv bomullsproduktion. BCI arbetar f?r att vatten- och kemikalie?tg?ngen minskas samtidigt som bomullsk?rdarna ?kar, arbetstagarnas f?rh?llanden blir b?ttre, markkvaliteten f?rb?ttras och den biologiska m?ngfalden ?kar. Initiativtagare till BCI ?r bl.a. ideella milj?organisationer, bomullsproducenter, kl?df?retag och branschorganisationer.

F?r mer information, g? in p? www.bettercotton.org

UNHCR

UNHCR

Under 2015 utspelade sig den v?rsta humanit?ra krisen i modern tid, utan l?sning i sikte. Vi ?r alla djupt ber?rda av den katastrof som utspelar sig med m?nniskor som ?r p? flykt fr?n krigets drabbade l?nder. Ellos ?r v?nf?retag med FNs flyktingorgan UNHCR och st?ttar med bidrag f?r att hj?lpa m?nniskor i n?d och p? flykt. Ingen kan g?ra allt men alla kan g?ra n?got.

F?r mer information, g? in p? www.fnflykting.se

HelpatHand

Help@hand

Ellos samarbetar med Help@hand och bidrar till att utbilda ett antal flickor i Filippinerna genom att ge dem en h?gre utbildning s? att de kan f? ett riktigt arbete. Genom att handla n?gon av v?ra Sense of Karma produkter har du m?jlighet att g?ra skillnad f?r flickorna i Filippinerna d? en liten del av priset p? dessa produkten g?r till Help@hand

F?r mer information, g? in p? www.helpathand.se/bistand-utan-mellanhander

emmaus

Emmaus Bj?rk?

Ellos samarbetar med Emmaus Bj?rk? genom att sk?nka defekta varor eller textil som av olika anledningar inte kunnat g? till f?rs?ljning. Genom Emmaus Bj?rk? kan majoriteten av produkterna ?teranv?ndas genom f?rs?ljning i Emmaus Bj?rk?s butiker eller som material f?r arbetstr?ning. Det som inte kan ?teranv?ndas av Emmaus Bj?rk? skickas till en extern akt?r och ?teranv?nds till nya produkter.

F?r mer information, g? in p? www.emmausbjorka.se/

Cotton connect

Cotton Connect

Cotton Connect ?r ett socialt f?retag som verkar f?r en h?llbar v?rdekedja f?r bomullsprodukter, bland annat genom utbildning av bomullsodlare f?r en produktion som ?r mindre milj?belastande och med b?ttre arbetsf?rh?llanden.

F?r mer information, g? in p? www.cottonconnect.org

djurens r?tt

Djurens r?tt

Djurens R?tt ?r Sveriges st?rsta djurr?tts- och djurskyddsorganisation. De ?r partipolitiskt obundna och arbetar f?r en v?rld d?r djur respekteras som k?nnande individer med r?tt till sina egna liv.

F?r mer information, g? in p? www.djurensratt.se

El-kretsen

EL-Kretsen

El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av n?ringslivet f?r att omh?nderta elektronik som satts p? marknaden. Uppgiften ?r att hj?lpa producenter att uppfylla lagstadgade krav genom att erbjuda ett rikst?ckande insamlingssystem.

F?r mer information, g? in p? www.el-kretsen.se

Fur free retailer

Fur Free Alliance

Vi s?ljer inte ?kta p?ls och p?lsfri handel ?r ett sj?lvklart st?llningstagande. 2010 skrev vi p? Fur Free Alliance:s ?verenskommelse ”Retailer Commitment Against Fur (P?lsfri handel)”, vilket ?r ett avtal som Fur Free Alliance har med flera modef?retag. F?r att bli godk?nd som f?retag kr?vs det att man inte anv?nder sig av p?ls i sina produkter.

F?r mer information, g? in p? www.furfreeretailer.com

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen

Kemikaliegruppen ?r en medlemsorganisation som har som syfte att sprida f?rsk information om kemi- och milj?relaterade fr?gor till medlemsf?retagen. Gruppen fungerar ?ven som en st?djande kunskapsplattform f?r medlemsf?retagen i arbetet med att f?rebygga och motverka f?rekomsten av farliga ?mnen i produkter. Kemikaliegruppen har m?ten med en ?ppen dialog och kontakt med andra inom branschen d?r erfarenhet och kunskap kan spridas om aktuella kemirelaterade fr?gor i produkter och produktion. Gruppen drivs av Swerea IVF och genom Swerea finns tillg?ng till ett n?tverk av bred expertis. Ellos ?r medlem i Kemikaliegruppen sedan 2007.

F?r mer information, g? in p? www.swerea.se/samverkan/natverk/kemikaliegruppen

Bor?s stad

Spr?kv?nner

V?rt samh?lle st?r inf?r en stor utmaning n?r det g?ller integration, en utmaning som v?xer i samband med flyktingtillstr?mningen. En nyckelfaktor f?r att komma in i samh?llet ?r att l?ra sig spr?ket. M?nga immigranter saknar kontakt med personer som har svenska som modersm?l f?r att kunna utveckla sina spr?kkunskaper. I samarbete med Bor?s Stad har Ellos Group lanserat ett program som vi kallar Spr?kv?nner, d?r vi f?ljer en SFI klass under en termin, bjuder in dom till v?rt kontor varannan vecka ?ver lunch d? de f?r praktisera sitt svenska spr?k med ”spr?kv?nner” inom Ellos Groups anst?llda.


Kemikaliegruppen

STWI - Sweden Textile Water Initiative

Sweden Textile Water Initiative startade 2010 som ett samarbetsprojekt mellan textil- och l?derf?retag i Sverige tillsammans med Stockholm International Water Institute. Vi arbetar tillsammans med att ta fram riktlinjer f?r att kunna minska vatten-, energi- och kemikalieanv?ndning i produktionen av v?ra produkter. Vi har varit med fr?n starten och fler textilf?retag har anslutit sig efter hand.

F?r mer information, g? in p? www.stwi.se

SIS

SIS - Swedish Standards Institute

Vi vill p?verka branschen. Vi vill veta mer. Och vi vill t?nka lite l?ngre ?n andra. D?rf?r deltar vi i standardiseringsarbetet i samarbete med SIS, Swedish Standards Institute d?r vi bl.a. sitter med i arbetsgrupperna f?r barns?kerhet, tv?tt och kemi samt fr?gor kring skor och l?dervaror.

F?r mer information, g? in p? www.sis.se

TEKO

TEKO, Sveriges Textil- och Modef?retag ?r en bransch- och arbetsgivarorganisationen f?r svenska textil- oc modef?retag.

TEKO f?retr?der branschen b?de nationellt och internationellt i alla fr?gor av gemensamt intresse f?r den svenska tekon?ringen, dess f?retag och produkter. Huvuduppgiften ?r att ge service och information till medlemsf?retagen d? det g?ller bland annat arbetsgivarfr?gor, logistik, immaterialr?tt, milj? & h?llbarhet, forskning & utveckling och handelsfr?gor.

F?r mer information, g? in p? www.teko.se

TMR

TMR - n?ringslivets system f?r ?tervinning av f?rpackningar

Vi ?r anslutna till TMR. TMR ?r n?ringslivets l?sning p? producentansvaret f?r f?rpackningar av plast, metall, papper/kartong och wellpapp.

F?r mer information, g? in p? www.tmr.se

Ans?k om l?n ?
Mer info ?
单身男女 高清完整版电影