Kemikalier - H?llbart sortiment - Ellos.se
Varukorg
Sortiment

Kemikalier

Vid framtagning av en vara tills?tts ibland kemikalier f?r att skapa egenskaper s?som f?rgbest?ndighet, vattenavvisning eller f?r att motverka noppbildning. M?nga kemikalier ?r helt ofarliga medan andra kan vara skadliga vid anv?ndning eller om de kommer ut i naturen. D?rf?r ?r det viktigt att begr?nsa och fasa ut skadliga kemikalier i produktionen utifr?n en s?kerhetsrisk och milj?synpunkt. F?r oss ?r det viktigt att v?ra kunder kan k?nna sig trygga med v?ra produkter.

Ellos st?ller h?ga kemikaliekrav och h?ller oss kontinuerligt uppdaterade p? r?dande lagstiftning, d?r bland annat EU:s kemikalielagstiftning REACH ing?r. F?r oss ?r det viktigt att vi vet vilka kemikalier som anv?nds och vilka effekter dessa har p? m?nniskan och milj?. D?rf?r deltar vi aktivt i olika n?tverk som exempelvis Swerea Kemikaliegruppen och Kemikalieinspektionen f?r att minska kemikalieanv?ndnings negativa effekter och hitta b?ttre ers?ttningar.

Vi har en kemikaliepolicy med krav och restriktioner som alla v?ra leverant?rer f?rbinder sig till att f?lja. F?r att s?kerst?lla att v?ra krav efterlevs s? g?r vi tester och stickprov hos oberoende ackrediterade laboratorier. Vi till?mpar den h?rdaste lagstiftningen i de l?nderna vi ?r verksamma i. Vi ?r konsekventa och agerar lika p? samtliga av v?ra marknader. Om en produkt blir underk?nd annulleras ordern. Inga produkter med underk?nda kemikalietester skickas ut till f?rs?ljning.

Ellos ?r restriktiva mot produkter som inneh?ller antibakteriella ?mnen, PVC, flamskyddsmedel och perfluorerade ?mnen. Vi tills?tter inte aktivt dessa ?mnen utan arbetar aktivt med att fasa ut dem i v?rt sortiment. F?r flourkarbonfri vattenavvisande impregneringsmedel anv?nder vi oss av Rudolf Bionic Finish Eco som ?r ett mer milj?v?nligt alternativ ?n vanlig PFC.

Ans?k om l?n ?
Mer info ?
单身男女 高清完整版电影