Betalf?rs?kring - F?rs?kringar - Ellos.se
Varukorg
Välkommen till Ellos

Försäkringar

Betalf?rs?kring

En trygghet n?r n?got of?rutsett h?nder

Du som har en kontokredit hos Resurs Bank, p.g.a. avtal med Ellos om delbetalning genom konto, har m?jlighet att teckna en Betalf?rs?kring, f?rmedlad av Ellos. F?rs?kringen ?r en frivillig gruppf?rs?kring som ?r framtagen i samarbete med Solid F?rs?kringar och Ellos kreditpartner Resurs Bank.

F?rs?kra din kontokredit om du skulle bli:

 • Sjukskriven
 • Ofrivilligt arbetsl?s
 • Inlagd p? sjukhus
 • Inkluderar varuskydd f?r ink?pta produkter

L?gsta m?nadskostnad: 19 kr/ m?n

0,67 % av din skuld. Exempelvis vid skuld p? 5000 kr betalar du 33,5 kr/ m?n

Betalf?rs?kringen hj?lper dig att betala m?nadsbeloppen f?r din kredit om n?got of?rutsett skulle h?nda. F?rs?kringen omfattar inkomstbortfall men ocks? d?dsfall vid olycka. Dessutom inkluderar f?rs?kringen ?ven ett varuskydd f?r dina ink?pta produkter som ers?tter skada p? vara som uppst?r genom pl?tslig och of?rutsedd yttre h?ndelse samt st?ld av varan i samband med inbrott i din bostad. Det finns ingen bindningstid, ?ldersgr?ns eller kvalifikationstid, f?rs?kringen ger dig skydd direkt! Du kan dessutom f? ers?ttning f?r flera skador samtidigt.

Premien debiteras m?nadsvis och ber?knas p? den utest?ende skulden p? det f?rs?krade kontot den sista i m?naden och ?r f.n 0,67 % av den totala skulden, dock l?gst 19 kr.

F?rs?kringsgivare:

Solid F?rs?kringsaktiebolag

F?rs?kringsf?rmedlare:

Ellos AB och Resurs Bank AB

Ring 033-435 75 00 om du har n?gra fr?gor.

UPPGIFTER OM ?NSKEM?L ELLER BEHOV AV F?RS?KRINGSSKYDD

Aktuell f?rs?kring passar dig som ?r privatperson och som har:

 • En kontokredit hos Resurs Bank p.g.a. avtal med Ellos om delbetalning genom konto och som;
 • inte har n?gon existerande f?rs?kring som kan t?cka m?nadskostnad f?r aktuell skuld i h?ndelse av arbetsl?shet, sjukskrivning, sjukhusvistelse eller aktuell skuld vid d?dsfall till f?ljd av olycksfall och som;
 • ?r stadigvarande bosatt i Sverige vid f?rs?kringens tecknande och som uppfyller n?got av nedanst?ende alternativ:
  • Arbetstagare som ?r:
   • - tillsvidareanst?lld hos en och samma arbetsgivare under minst 3 m?naders sammanh?ngande tid f?re f?rs?kringens tecknande. Varsel om upps?gning eller verkst?lld upps?gning f?r ej f?religga.
   • - fullt arbetsf?r och ej uppb?r sjukpenning, sjukers?ttning, a-kassa , aktivitetsers?ttning eller liknande
   • - inskriven i svensk f?rs?kringskassa och ansluten till svensk erk?nd a-kassa. Eller;
  • Egenf?retagare som driver eget f?retag och ?r:
   • - fullt arbetsf?r och ej uppb?r sjukpenning, sjukers?ttning, akassa , aktivitetsers?ttning eller liknande. Eller;
  • ?lderspension?r, f?rtidspension?r eller sjukpension?r som:
   • - inte ?r inlagd p? sjukhus
   • - inte vistas p? annan ort till f?ljd av l?kares inr?dan.
Ans?k om l?n ?
Mer info ?
单身男女 高清完整版电影