Jag & vi - F?rs?kringar - Ellos.se
Varukorg
Välkommen till Ellos

Försäkringar

Jag & Vi

Ekonomisk st?d ifall det o?nskade intr?ffar

Ellos Group AB har i samarbete med Chubb European Group Limited tagit fram f?rs?kringen Jag & Vi, vilken ger dig och din familj ekonomisk st?d vid en medicinsk invaliditet till f?ljd av olycka. F?rs?kringen ger skydd utefter graden av medicinsk invaliditet, och ger ers?ttning med upp till 600 000 kr. F?rs?kringen ger dessutom ers?ttning med upp till 6 000 kr f?r brutna ben och kan ?ven ge upp till 600 kr/dygn vid sjukhusvistelse.

Ring v?r kundtj?nst p? tel 0771-55 00 70 om du har ytterligare funderingar eller vill teckna via telefon.

Vad kostar f?rs?kringen

M?nadspremien varierar beroende p? ?nskad ers?ttningsniv?.

Ers?ttning Niv? 1 Niv? 2 Niv? 3
Medicinsk invalditet
pga. olycksfallsskada
Max. 400 000 kr Max. 500 000 kr Max. 600 000 kr
Benbrott
pga. olycksfallsskada
4 000 kr 5 000 kr 6 000 kr
Sjukhusvistelse
pga. olycksfallsskada
Max. 400 kr/dygn Max. 500 kr/dygn Max. 600 kr/dygn
F?rs?krad person Niv? 1 Niv? 2 Niv? 3
Huvudf?rs?kringstagare 109 kr 139 kr 169 kr
Huvudf?rs?kringstagare och make/maka/partner 209 kr 259 kr 319 kr
Huvudf?rs?kringstagare och 1 barn 179 kr 229 kr 279 kr
Huvudf?rs?kringstagare och 2 barn eller fler 249 kr 299 kr 359 kr
Familj - alla familjemedlemmar 339 kr 429 kr 509 kr

Chubb European Group SE, filial Sverige ?r registrerat i Bolagsverkets n?ringslivsregister med organisationsnummer 516403-5601 och har bes?ksadress Birger Jarlsgatan 43, 111 45 Stockholm. Chubb European Group SE ?r ett f?rs?kringsf?retag reglerat av best?mmelserna i den franska f?rs?kringslagen med organisationsnummer 450 327 374 RCS Nanterre och f?ljande adress: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Frankrike. Chubb European Group SE har ett till fullo betalt aktiekapital p? 896 176 662 € och st?r under tillsyn av Autorité de contr?le prudentiel et de résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09. Den svenska filialen st?r ?ven under tillsyn av Finansinspektionen.

Ans?k om l?n ?
Mer info ?
单身男女 高清完整版电影